securus

SECURITY SYSTEMS

VIDEO NADZOR

Securus d.o.o. nudi najmodernije sustave video nadzora koji omogućuju kvalitetno neprekidno praćenje i snimanje događaja u i oko objekta.


Snimanje je moguće kako u uvjetima dovoljne rasvjete tako i u uvjetima mraka pomoću IC tehnologije. Pregled snimki u realnom vremenu moguć je na samoj lokaciji preko monitora ili s udaljene lokacije preko web sučelja. Za snimanje događaja zabilježenih kamerama koristimo višekanalne digitalne snimače s pohranom podataka na tvrde diskove velikog kapaciteta. Omogućeno je kontinuirano snimanje i snimanje vezano na detekciju aktivnosti s ciljem lakšeg pregleda snimki i manjeg zauzimanja prostora na korištenim medijima.

Za sustave video nadzora posebno ističemo sljedeće proizvođače: najjaču japansku kompaniju Sony posebno u domeni najsuvremenije IP mrežne video tehnologije na objektima koji zahtjevaju visoki stupanj sigurnosti uz korištenje svih prednosti mrežnih sustava, u IP mrežnim tehnologijama koristimo softwareske snimače Milestone Xprotect na HP, IBM ili DELL serverima s Windows operativnim sistemom. Uz njih, tu su i Dallmeier Electronic snimači i kamere.

Video nadzor je trenutno jedan od najbrže rastućih segmenata tehničke zaštite i segment u kojem su tehnološke promjene najbrže i najočitije.

AVIGLION

DALLMEIER

HIK VISION

MILESTONE

SONY

   

VIDEO NADZOR

Securus d.o.o. nudi najmodernije sustave video nadzora koji omogućuju kvalitetno neprekidno praćenje i snimanje događaja u i oko objekta.


Snimanje je moguće kako u uvjetima dovoljne rasvjete tako i u uvjetima mraka pomoću IC tehnologije. Pregled snimki u realnom vremenu moguć je na samoj lokaciji preko monitora ili s udaljene lokacije preko web sučelja. Za snimanje događaja zabilježenih kamerama koristimo višekanalne digitalne snimače s pohranom podataka na tvrde diskove velikog kapaciteta. Omogućeno je kontinuirano snimanje i snimanje vezano na detekciju aktivnosti s ciljem lakšeg pregleda snimki i manjeg zauzimanja prostora na korištenim medijima.

Za sustave video nadzora posebno ističemo sljedeće proizvođače: najjaču japansku kompaniju Sony posebno u domeni najsuvremenije IP mrežne video tehnologije na objektima koji zahtjevaju visoki stupanj sigurnosti uz korištenje svih prednosti mrežnih sustava, u IP mrežnim tehnologijama koristimo softwareske snimače Milestone Xprotect na HP, IBM ili DELL serverima s Windows operativnim sistemom. Uz njih, tu su i Dallmeier Electronic snimači i kamere.

Video nadzor je trenutno jedan od najbrže rastućih segmenata tehničke zaštite i segment u kojem su tehnološke promjene najbrže i najočitije.

AVIGLION

DALLMEIER

HIK VISION

MILESTONE

SONY

   

PROTUPROVALA

Svi imamo želju i potrebu osigurati teško stečenu imovinu od otuđivanja, a Securus d.o.o. ima za to potrebna protuprovalna rješenja.


Vrlo je važno provalu otkriti u najranijoj fazi. Tako da smo u mogućnosti zaštititi objekt već na ogradi posjeda i to postavljanjem detektora zavisno od tipa ograde na samoj ogradi koji detektiraju presjecanje i prelazak ograde ili ukopanim detektorima koji detektiraju provalnika unutar perimetra objekta. Za zaštitu ulaza u objekt koristimo magnetni kontakti i detektori loma stakla. Unutar samog prostora štićenje je omogućeno infracrvenim senzorima koji detektiraju toplinske obrise kojima zrače ljudska tijela. Svi detektori i senzori povezani su na alarmnu centralu koja je središnji uređaj u protuprovalnom sustavu, a na nju je spojena alarmna sirena koja će se oglasiti u slučaju aktivacije nekog od spojenih senzora ili detektora. Također je moguća i integracija vatrodojavnih detektora na alarmne centrale. Alarmna centrala je putem telefonske linije vezana na CDS (Centralni Dojavni Sustav) odnosno zaštitarsku tvrtka s kojom naručitelj ima sklopljen ugovor. Cjelokupni protuprovalni sustav može biti izveden žičano (što predstavlja jeftiniju opciju) ili može biti izveden bežično što donosi uštede jer nema potrebe za kabliranjem i posebno je pogodna za objekte koji su već u potpunosti završeni i gdje dodatni radovi nisu poželjni ili mogući. Od sustava protuprovale koje ugrađujemo posebno ističemo kanadsku Paradox Inc. Te izraelski Visonic. Svi sustavi su napravljeni prema najvišim svjetskim standardima za detekciju i dojavljivanje u CDS

PARADOX

VISONIC

DSC

AJAX

  

PROTUPROVALA

Svi imamo želju i potrebu osigurati teško stečenu imovinu od otuđivanja, a Securus d.o.o. ima za to potrebna protuprovalna rješenja.


Vrlo je važno provalu otkriti u najranijoj fazi. Tako da smo u mogućnosti zaštititi objekt već na ogradi posjeda i to postavljanjem detektora zavisno od tipa ograde na samoj ogradi koji detektiraju presjecanje i prelazak ograde ili ukopanim detektorima koji detektiraju provalnika unutar perimetra objekta. Za zaštitu ulaza u objekt koristimo magnetni kontakti i detektori loma stakla. Unutar samog prostora štićenje je omogućeno infracrvenim senzorima koji detektiraju toplinske obrise kojima zrače ljudska tijela. Svi detektori i senzori povezani su na alarmnu centralu koja je središnji uređaj u protuprovalnom sustavu, a na nju je spojena alarmna sirena koja će se oglasiti u slučaju aktivacije nekog od spojenih senzora ili detektora. Također je moguća i integracija vatrodojavnih detektora na alarmne centrale. Alarmna centrala je putem telefonske linije vezana na CDS (Centralni Dojavni Sustav) odnosno zaštitarsku tvrtka s kojom naručitelj ima sklopljen ugovor. Cjelokupni protuprovalni sustav može biti izveden žičano (što predstavlja jeftiniju opciju) ili može biti izveden bežično što donosi uštede jer nema potrebe za kabliranjem i posebno je pogodna za objekte koji su već u potpunosti završeni i gdje dodatni radovi nisu poželjni ili mogući. Od sustava protuprovale koje ugrađujemo posebno ističemo kanadsku Paradox Inc. Te izraelski Visonic. Svi sustavi su napravljeni prema najvišim svjetskim standardima za detekciju i dojavljivanje u CDS

PARADOX

VISONIC

DSC

AJAX

  

KONTROLA PRISTUPA

Securus d.o.o. ovlašteni je predstavnik, te ujedno projektant i instalater sustava kontrole pristupa Maxxess.


Sustavi za kontrolu pristupa osiguravaju odvajanje pojedinih poslovnih dijelova tvrtke ili drugih objekata za koje je potreban autorizirani pristup. Sami odredite osobe koje su ovlaštene za ulazak u objekt ili u pojedinu prostoriju u objektu. Odaberite autorizaciju prema nekoliko ponuđenih modela: pomoću kartica, pomoću tipkovnica ili pomoću biometrijskih podataka. Jedinstvenost podataka za autorizaciju i najmodernija tehnološka rješenja korištena u ovakvim sustavima omogućavaju korištenje kontrole pristupa, kao i za evidenciju radnog vremena.. Od proizvođača sustava kontrole pristupa ističemo švedski Bewator Cotag, te, novo na našem tržištu, Maxxess sustave kontrole pristupa - eAXxess. Ovaj sustav je građen na bazi IP tehnologija te koristi HID i Indala čitače što omogućuje vrlo jednostavnu nadogradnju postojećih sustava ili gradnje novih u mrežnom okruženju. Ovi sustavi odlikuju se jednostavnošću ugradnje, pouzdanim radom kao i mogućnošću implementacije s ostalim sustavima zaštite. Kao integracijsku aplikaciju koristimo Maxxess integracijski sustav eFusion, koji dozvoljava modularnu integraciju komponenti tehničke zaštite prema specifičnim zahtjevima pojedinih objekata i kupaca za najmanju cijenu.

MAXXESS

ASSA ABLOY

 

KONTROLA PRISTUPA

Securus d.o.o. ovlašteni je predstavnik, te ujedno projektant i instalater sustava kontrole pristupa Maxxess.


Sustavi za kontrolu pristupa osiguravaju odvajanje pojedinih poslovnih dijelova tvrtke ili drugih objekata za koje je potreban autorizirani pristup. Sami odredite osobe koje su ovlaštene za ulazak u objekt ili u pojedinu prostoriju u objektu. Odaberite autorizaciju prema nekoliko ponuđenih modela: pomoću kartica, pomoću tipkovnica ili pomoću biometrijskih podataka. Jedinstvenost podataka za autorizaciju i najmodernija tehnološka rješenja korištena u ovakvim sustavima omogućavaju korištenje kontrole pristupa, kao i za evidenciju radnog vremena.. Od proizvođača sustava kontrole pristupa ističemo švedski Bewator Cotag, te, novo na našem tržištu, Maxxess sustave kontrole pristupa - eAXxess. Ovaj sustav je građen na bazi IP tehnologija te koristi HID i Indala čitače što omogućuje vrlo jednostavnu nadogradnju postojećih sustava ili gradnje novih u mrežnom okruženju. Ovi sustavi odlikuju se jednostavnošću ugradnje, pouzdanim radom kao i mogućnošću implementacije s ostalim sustavima zaštite. Kao integracijsku aplikaciju koristimo Maxxess integracijski sustav eFusion, koji dozvoljava modularnu integraciju komponenti tehničke zaštite prema specifičnim zahtjevima pojedinih objekata i kupaca za najmanju cijenu.

MAXXESS

ASSA ABLOY

 

PERIMETARSKA ZAŠTITA

Za osiguranje imovine koja se ne nalazi unutar čvrstog objekta nego su na otvorenom prostoru potrebno je neovlašteni ulazak u prostor uočiti već kod prodora u perimetar. Za ovakvu zaštitu se primjenjuju sustavi perimetarske zaštite.


Objekti za koje je primjeren ovakav oblik zaštite od neželjenog pristupa su objekti na kojima postoji visok rizik od terorističkog djelovanja kao što su zračne luke, energetska postrojenja, skladišta i transportni sustavi lakozapaljivih i eksplozivnih materijala kao što su nafta i plin, te objekti na kojima postoji visoki rizik od otuđenja imovine koja se nalazi na otvorenom prostoru kao što su industrijska skladišta ili pretovarna skladišta pomorskih luka ili željezničkih kolodvora.


Za štićenje perimetra koji je ograđen čvrstom ogradom najbolje rješenje je zaštita ograde detektorskim kabelom na samoj ogradi.


U slučaju kada je ograda nestablina kao što je ograda od pletene žice ili živica ili na perimetru ne postoji ograda, perimetar je moguće štititi detektorskim kabelom ukopanim u zemlju ili bežićnim barijerama.


Sve ove sustave detekcije moguće je integrirati s postojećim sustavom protuprovale ili da rade kao zasebni detektorski sustavi. Za dodatnu potvrdu stvarnog događaja sustav perimetarske zaštite se spaja sa sustavom videonadzora koji na bilo koji događaj na perimetru može reagirati okretanjem pokretnih kamera u smjeru događaja na zoni detekcije.

Za ove sustave primjenjujemo opremu tvrtke Sothwest Microwave Inc. Ova tvrtka se bavi sustavima detekcije i zaštite perimetra od 1973 godine.


U prodajnom programu postoje i sustavi za brzo postavljanje perimetarske zaštite koji su primjenjivi za vojne ili civilne namjene. Ovo su sustavi koje je moguće postaviti u nekoliko minuta. Oni mogu poslužiti kao dodatna zaštita privremenih kampova vojske ili na neograđenim gradilištima gdje se preko noći nalazi velika količina vrijedne opreme i materijala, a nema mogućnosti da čuvarska služba uoči svaki pokušaj otuđenja.

SOUTHWEST MICROWAVE

PERIMETARSKA ZAŠTITA

Za osiguranje imovine koja se ne nalazi unutar čvrstog objekta nego su na otvorenom prostoru potrebno je neovlašteni ulazak u prostor uočiti već kod prodora u perimetar. Za ovakvu zaštitu se primjenjuju sustavi perimetarske zaštite.


Objekti za koje je primjeren ovakav oblik zaštite od neželjenog pristupa su objekti na kojima postoji visok rizik od terorističkog djelovanja kao što su zračne luke, energetska postrojenja, skladišta i transportni sustavi lakozapaljivih i eksplozivnih materijala kao što su nafta i plin, te objekti na kojima postoji visoki rizik od otuđenja imovine koja se nalazi na otvorenom prostoru kao što su industrijska skladišta ili pretovarna skladišta pomorskih luka ili željezničkih kolodvora.


Za štićenje perimetra koji je ograđen čvrstom ogradom najbolje rješenje je zaštita ograde detektorskim kabelom na samoj ogradi.


U slučaju kada je ograda nestablina kao što je ograda od pletene žice ili živica ili na perimetru ne postoji ograda, perimetar je moguće štititi detektorskim kabelom ukopanim u zemlju ili bežićnim barijerama.


Sve ove sustave detekcije moguće je integrirati s postojećim sustavom protuprovale ili da rade kao zasebni detektorski sustavi. Za dodatnu potvrdu stvarnog događaja sustav perimetarske zaštite se spaja sa sustavom videonadzora koji na bilo koji događaj na perimetru može reagirati okretanjem pokretnih kamera u smjeru događaja na zoni detekcije.

Za ove sustave primjenjujemo opremu tvrtke Sothwest Microwave Inc. Ova tvrtka se bavi sustavima detekcije i zaštite perimetra od 1973 godine.


U prodajnom programu postoje i sustavi za brzo postavljanje perimetarske zaštite koji su primjenjivi za vojne ili civilne namjene. Ovo su sustavi koje je moguće postaviti u nekoliko minuta. Oni mogu poslužiti kao dodatna zaštita privremenih kampova vojske ili na neograđenim gradilištima gdje se preko noći nalazi velika količina vrijedne opreme i materijala, a nema mogućnosti da čuvarska služba uoči svaki pokušaj otuđenja.

SOUTHWEST MICROWAVE